Koulutus- / Konserttitukianomus

Osallistumisesta valtakunnalliselle/kansainväliselle Big Band-kurssille (esim. Imatra) voidaan jäsenorkesteria tukea 100€ avustuksella. Tämä avustus maksetaan jäsenorkesterille (yleensä yhdistys), joka voi sitten jakaa avustuksen mahdollisesti useampien osallistuneiden kesken. Tämä avustus myönnetään kerran vuodessa maksutositetta vastaan jälkikäteen.

Jäsenorkesteri voi anoa myös projektikohtaista koulutusavustusta, joka myönnetään yleensä kattamaan orkesterin ulkopuolisen kouluttajan kuluja. Nämä projektit voivat olla orkesterin sisäisiä koulutuksia tai valmistautumista konserttiprojektiin. Hakemus hankesuunnitelman ja talousarvion osalta tulee tehdä etukäteen ja myönnetty avustus maksetaan jäsenorkesterille jälkikäteen, kun raportti koulutustapahtumasta ja tositteet toteutuneista kustannuksista ovat olemassa. Nämä avustukset ovat tyypillisesti olleet suuruusluokaltaan 100€ – 500€, eikä niitä yleensä ole haettu/myönnetty joka vuosi samoille hakijoille.

Lomake

Anomuksen kohde / hanke*
Anojan nimi*
LY-tunnus
Sähköposti*
Puhelin


Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka


Pankkiyhteys
Tilinomistaja (jos eri kuin anojayhdistys)
Anottaja rahamäärä (€)
Hankkeen kustannusarvio (€)Hankkeen erittely

Mitä, Missä, Milloin
Kouluttaja(t), vierailevat artistit
Opetussisältö/ohjelmisto/tavoitteet
Osallistujien lukumäärä
Samaan hankkeeseen anottu tukea myös
Samaan hankkeeseen saatu muu ulkopuolinen tuki. Keneltä ja kuinka paljon
Muita mahdollisia hankkeen tuen myöntämiseen vaikuttavia seikkojaHankkeen kustannusarvio

Tilavuokrat (€)
Henkilökuntamenot (€)
Yleiset järjestelykulut (€)
Mainonta- ja markkinointikulut (€)
Kouluttajien palkkiot ja päivärahat (€)
Kouluttajien matka- ja majoituskulut (€)
Hakijan omat matka- ja majoituskulut (€)
Muut kulut eriteltyinä
Hankkeen kustannusarvio yhteensä (€)Hankkeen rahoitussuunnitelma/tulot

Pääsylipputulot (€)
Avustukset (€)
Omarahoitus (€)
Muu rahoitus (€)
Hankkeen yli-/alijäämä (€)


Terveisiä SBBY:lle