Koulutus- / Konserttitukianomus

Anomuksen kohde / hanke*
Anojan nimi*
LY-tunnus
Sähköposti*
Puhelin


Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka


Pankkiyhteys
Tilinomistaja (jos eri kuin anojayhdistys)
Anottaja rahamäärä (€)
Hankkeen kustannusarvio (€)Hankkeen erittely

Mitä, Missä, Milloin
Kouluttaja(t), vierailevat artistit
Opetussisältö/ohjelmisto/tavoitteet
Osallistujien lukumäärä
Samaan hankkeeseen anottu tukea myös
Samaan hankkeeseen saatu muu ulkopuolinen tuki. Keneltä ja kuinka paljon
Muita mahdollisia hankkeen tuen myöntämiseen vaikuttavia seikkojaHankkeen kustannusarvio

Tilavuokrat (€)
Henkilökuntamenot (€)
Yleiset järjestelykulut (€)
Mainonta- ja markkinointikulut (€)
Kouluttajien palkkiot ja päivärahat (€)
Kouluttajien matka- ja majoituskulut (€)
Hakijan omat matka- ja majoituskulut (€)
Muut kulut eriteltyinä
Hankkeen kustannusarvio yhteensä (€)Hankkeen rahoitussuunnitelma/tulot

Pääsylipputulot (€)
Avustukset (€)
Omarahoitus (€)
Muu rahoitus (€)
Hankkeen yli-/alijäämä (€)


Terveisiä SBBY:lle